Volleyball Champion 2019 bei de Minimes

Volleyball Champion ???vun Lëtzebuerg 2019 sin Minimes vum VC Mamer. Keen Match mol nët 1 Saatz hun sie am ganzen Championat verluer. Top Leeschtung. En groussen Merci geet un Kanner fir hiert Engagement, an natiirlech och un hier Elteren. Och un Vio Vlad en groussen Merci daat och sain Deel zu dësem Titel baigedroën huet. ???? ??????